top of page
Zoeken
  • Mark Verelst

Zeven tips om mindfulness te introduceren in jouw bedrijf


Dat mindfulness een plaats heeft binnen een organisatie in het kader van de preventie van burn out is ondertussen gemeengoed en vindt ook meer dan voldoende steun in wetenschappelijk onderzoek. Mindfulness doet bovendien meer dan dat. Het ondersteunt werknemers in flexibiliteit en zelfleiderschap, verhoogt hun zelfvertrouwen en helpt leiders om om te gaan met emoties, essentieel bij een hedendaags relationeel leiderschap. De vraag is dan: hoe begin je eraan om mindfulness te introduceren in je organisatie?

Ook al is mindfulness ondertussen reeds een relatief bekend fenomeen en zijn de voordelen ervan gekend, toch kan het zijn dat er binnen een professionele organisatie weerstand bestaat tegen een techniek als mindfulness. Wanneer mindfulness dan niet op de juiste manier wordt geïntroduceerd, bestaat het risico dat het niet wordt opgepikt en dat, erger nog, het initiatief voor meerdere jaren in de koelkast wordt gestopt. Op die manier loopt de organisatie gedurende deze ganse periode de voordelen mis, die juist nodig zijn in een stressvolle en snel evoluerende maatschappij met steeds hogere ambities.

Hieronder vind je een aantal tips die je kunnen helpen om mindfulness op een correcte manier te introduceren.

1. Past mindfulness in de bedrijfscultuur?

Een eerste vraag die je je kan stellen, is of mindfulness past binnen de bedrijfscultuur. Mindfulness veronderstelt een mate van training en dus van commitment. Wanneer trainingen die betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling en soft skills sowieso al een ‘ver van mijn bed’ show zijn in de organisatie, weet dan dat het moeilijk kan worden om gemotiveerde medewerkers te vinden. Anderzijds kan mindfulness ook een motor worden om een deel van de bedrijfscultuur te veranderen, indien daartoe een nood bestaat. Mindfulness zorgt voor meer openheid en flexibiliteit en kan op die manier andere programma’s rond change krachtig ondersteunen.

2. Maak duidelijk wat de voordelen van mindfulness zijn


Wetenschappelijk onderzoek heeft uitvoerig aangetoond dat mindfulness heel veel voordelen genereert die nuttig zijn in een moderne werkomgeving. Het ondersteunt werknemers in zelfzorg, doet zelfvertrouwen groeien, zorgt voor een open en flexibele geest, creëert een vriendelijkere werkomgeving met betere communicatie en meer teamwerk. De voordelen van mindfulness gaan dus veel verder dan enkel burn out preventie. Dit laatste is alleen al voldoende reden om mindfulness te introduceren, gezien het aantal gevallen van burn out waarmee bedrijven nu mee worden geconfronteerd, maar de benefits gaan dus nog heel wat verder.

De voordelen én het wetenschappelijk onderzoek er rond zijn er, maar zijn niet altijd voldoende gekend. Het in de verf zetten van deze voordelen is dan ook nodig om buy in te creëren, zowel bij het management als bij de werknemers aan wie de training wordt aangeboden.

3. Vind ambassadeurs binnen de organisatie

Binnen een organisatie zijn er meestal werknemers die reeds vertrouwd zijn met mindfulness of gelijkaardige technieken. Zij kunnen bij het project worden betrokken en kunnen fungeren als ambassadeurs. Een persoonlijke getuigenis omtrent hoe iemand anders omgaat met stress en hoe deze ook op andere terreinen de voordelen van mindfulness ervaart, is krachtiger dan een brochure of een interne toelichting.

Het kan ook nuttig zijn om in een vroeg stadium van het introduceren ook een deel van de leidinggevenden te betrekken bij het project. Ook zij kunnen zo belangrijke ambassadeurs worden en degenen zijn die de medewerkers ondersteunen om mindfulness een plek te geven op de werkvloer.

4. Maak het geen verplichting

Mindfulness is finaal een wijze van anders omgaan met jezelf en met de situaties waarin je terecht komt. Het is een houding die niet kan worden afgedwongen. De betrokken medewerkers moeten bereid zijn om met deze andere houding te experimenteren. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal enthousiast moeten zijn over mindfulness, wel dat ze bereid zijn om het een kans te geven. Deze bereidheid is op zich genoeg.

Mindfulness vraagt ook training en een eigen inzet van de deelnemers. Het vrijwillig deelnemen aan de training verhoogt vanzelfsprekend ook de bereidheid om effectief te oefenen en de aangeboden technieken te gaan toepassen.

5. Investeer in een kwaliteitsvolle in company training

Mensen die actief zijn in ambitieuze werkomgevingen, hebben doorgaans nog weinig ruimte in de agenda om buiten de werkuren een training als een mindfulness-training ingepland te krijgen. Agenda’s zitten al vol en ook tijdens de avonden en weekends zijn vele professionals, naast de tijd en aandacht die ze graag geven aan het gezinsleven, nog actief voor het bedrijf. Het volgen van een in company training is vaak de enige realistische mogelijkheid voor deze ambitieuze en betrokken medewerkers om een mindfulness training te volgen. Door het zelf organiseren van deze training kan je als bedrijf ook waken over de kwaliteit van de training die de medewerkers volgen.

6. Ga voor een professionele trainer die de context kent

De kwaliteit van de training hangt vanzelfsprekend vooral af van de trainer. Dat er moet worden gekozen voor een trainer met een juist opleiding, is hierbij een evidentie. Zeker zo belangrijk bij de keuze van de trainer is de context waarbinnen hij deze trainingen aanbiedt. Biedt de trainer de trainingen aan binnen de context van de bedrijfswereld of zijn de trainingen eerder gericht op het onderwijs, een ziekenhuisomgeving, …? Elke omgeving stelt zijn specifieke eisen.

Wanneer je als bedrijf mindfulness gaat introduceren, is het dan ook belangrijk om na te gaan of de trainer vertrouwd is met de bedrijfswereld. Nuttig daarbij is te kijken wat de trainer nog professioneel doet of gedaan heeft naast het geven van mindfulness-trainingen. Iemand die zelf gedurende lange periodes actief is geweest in een ambitieuze, professionele omgeving, zal beter geplaatst zijn om te weten hoe mindfulness best wordt aangeboden in een bedrijfsomgeving, dan iemand voor wie deze omgeving vreemd is. Door te kiezen voor een trainer die vertrouwd is met de context, zorg je ervoor dat de training wordt aangeboden op een manier die de medewerkers aanspreekt en die praktisch hanteerbaar is in een stressvolle werkomgeving.

7. Maak ruimte voor mindfulness op de werkplek

Je kan als bedrijf, naast het aanbieden van de training, ook ruimte maken die het medewerkers mogelijk maakt om, al is het vijf of tien minuten, mindfulness te oefenen. Mindfulness een plek blijven geven in de agenda, ook na het beëindigen van de training, is belangrijk om de voordelen van mindfulness te behouden. Ook hier kunnen de ambassadeurs opnieuw een voortrekkersrol opnemen. Het kan ook nuttig zijn om op regelmatige tijdstippen een mindfulness terugkombijeenkomst met een gekwalificeerde mindfulness trainer te organiseren. Dit geeft een zeer sterke ondersteuning aan de medewerkers om mindfulness verder te blijven toepassen en geeft ook de gelegenheid om die vragen te stellen aan de trainer die mogelijk door het aanwenden van mindfulness op de werkvloer naar boven zijn gekomen.

Ruimte maken voor mindfulness hoeft echter niet noodzakelijk te betekenen dat een fysieke ruimte wordt gecreëerd. Zo zijn er bedrijven waar belangrijke meetings beginnen met een minuut stilte, zodat de deelnemers kunnen landen en effectief aanwezig zijn in de meeting, eerder dan met hun aandacht nog te zijn waar ze vandaan komen of al te zijn bij de meeting waar ze nadien naartoe gaan. Maar, indien dit niet past bij de bedrijfscultuur, hoef je ook hier niet zo ver te gaan. Het via diverse kanalen communiceren over mindfulness naar medewerkers toe, het organiseren van in company trainings of het promoten ervan, zijn allemaal manieren om het bespreekbaar te maken en zo aan te geven dat er binnen jouw organisatie plaats is voor mindfulness.

Wil je graag te weten komen hoe je mindfulness een plek kan geven binnen jouw bedrijf, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Meer info over mindfulness vind je op mijn website.

Vond je deze bijdrage interessant? Dan mag je hem zeker delen op sociale media.


124 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page