top of page
Zoeken
  • Mark Verelst

Investeren in Corporate Social Responsibility


75% van de Belgische onderneming vindt CSR de investering waard en zien het als het businessmodel van de toekomst. Dat is zonder meer heel mooi. Nog mooier is dat uit onderzoek blijkt dat bedrijven CSR steeds minder zien als iets dat enkel goed is voor het imago. Hoe kan je maken dat CSR niet ondergesneeuwd geraakt door dagelijkse beslommeringen?

Onder Corporate Social Responsibility wordt over het algemeen verstaan dat organisaties bij hun doel om winst te maken ('profit'), rekening houden met sociale aspecten ('people') en ecologische consequenties ('planet'). Sommigen bedrijven vinden CSR belangrijk vanuit het perspectief van commercialiteit. Het maakt deel uit van het businessmodel en wordt gezien als nodig om winst te kunnen blijven maken. Andere bedrijven vinden het belangrijk omdat zij geloven dat een bedrijf niet alleen winst dient te maken, maar ook een bijdrage kan leveren aan en een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de maatschappij waarin het functioneert*.

Het belang van CSR is dus zonder meer duidelijk. Hoe kan je er dan als bedrijf voor zorgen dat dit niet van de radar verdwijnt in het dagelijks runnen van de business, zowel bij leidinggevenden als werknemers die finaal vorm geven aan een bedrijf? Al deze mensen zijn bezig met het dagelijks runnen van de business. De dagelijkse beslommeringen kunnen dan snel in de weg gaan zitten van ‘the big picture’, die CSR uiteindelijk is. Het is één ding om de koers van een schip te bepalen, het is heel wat anders om het in de stormen en stromingen van alledag op koers te houden.

Zicht houden op dit brede plaatje vraagt om een vorm van bewuste aandacht op de werkvloer. Het veronderstelt bij de medewerkers de capaciteit om regelmatig stil te staan bij wat de waarden zijn van het bedrijf en te checken of het schip nog op koers ligt, ook op het vlak van CSR.

Ruimte maken voor CSR veronderstelt ook aandacht voor het gegeven dat je niet op jezelf staat. Je werkt en onderneemt niet op een eiland. Je doet dit binnen een organisatie, die functioneert in een markt met leveranciers en consumenten, die op haar beurt deel uitmaakt van de brede maatschappij. Ondernemen doe je in een bepaalde omgeving waar zowel de mensen als de natuur deel van uitmaken en waarmee je onlosmakelijk verbonden bent.

Met deze verbondenheid komt ook verantwoordelijkheid. Net zoals veranderingen in de omgeving een impact kunnen hebben, negatief of positief, op je organisatie, zo hebben ook jouw beslissingen een impact op deze omgeving.

Deze keuzes zijn niet altijd eenvoudig binair. Er ontstaat vaak een spanningsveld met heel wat grijze zone. Zo kan er spanning zijn tussen rendabiliteit en impact op het welzijn van het personeel, tussen kostenbesparing en milieu, enz. Bovendien zijn situaties zelden twee maal hetzelfde. Dat maakt dat het nemen van deze beslissingen heel wat emoties met zich mee kunnen brengen.

Kunnen omgaan met deze lastige emoties is ook een belangrijke factor bij het op CSR koers houden van het schip. Om deze lastige emoties niet te moeten voelen kan het een gemakkelijkere uitweg lijken om de mensen aan de andere kant van de tafel wat meer te objectiveren en ze enkel te zien als ‘human resource’, ‘supplier’ of ‘customer base’ en minder als mensen met emoties. Zo kan je ook de natuur of het klimaat zien als iets dat volledig losstaat van jou, je onderneming, je eigen gezondheid en die van de mensen in je omgeving. Dat neemt de last van het moeilijke gevoel wat weg dat bij zulke beslissingen hoort. Maar neem je dan nog de juiste beslissingen?

Aanwezig kunnen blijven bij jezelf en je emoties, alsook bij de emoties van de anderen, ook als deze lastig zijn, is essentieel bij het op CSR koers houden van de onderneming, om het menselijke aspect van het ondernemen niet te verliezen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het beoefenen van mindfulness werknemers helpt om bij deze moeilijke emoties aanwezig te blijven en minder de neiging hebben ze weg te rationaliseren.

Bovendien ondersteunt mindfulness een vorm van niet-oordelende aandacht, waarbij je uitgenodigd te wordt om alle elementen van een situatie in ogenschouw te nemen en niet van de lastige weg te kijken. Ten slotte staan werknemers die mindfulness beoefenen, vaker stil bij zichzelf en hun waarden. Dit alles maakt dat zij beter geplaatst zijn om in moeilijke omstandigheden de juiste beslissingen te nemen die rekening houden met alle betrokken stakeholders**.

Lees hier meer over het beoefenen van mindfulness

_________

* http://www.hrsquare.be/nl/nieuws/75-vindt-csr-de-investering-waard

**RUEDY, N.E. & SCHWEITZER, M.E., In the Moment: The Effect of Mindfulness on Ethical Decision Making, Wharton University of Pennsylvania, 2010


36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page